Размери

Размерите са дадени в милиметри

* максимална височина за главата
** широчина при лактите
*** широчина при раменете

Затвори