Audi Logo
 

Размерите на Audi Q3.

*Без антена на покрива височината на автомобила намалява с 31 мм