Audi Logo
 

Размери на Audi A5 Sportback.

¹Широки рамена

Посочените показатели са нормални стойности, определени въз основа на база данни. Те се основават на наличните данни към момента на определяне и дефиниран вариант на оборудване.