Audi Logo
 

Размерите на Audi A1 Sportback.

¹Широки рамена

Данни в милиметри