Audi Logo

Гаранция за мобилност

Гаранция за мобилност

Програмата "Гаранция за мобилност" на Audi се грижи да се чувствате сигурни на пътя и при техническа повреда да получите помощ - 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Денонощна помощ

 • при техническа повреда
 • също и в чужбина*
 • репатриране до най-близкия оторизиран Audi сервиз
 • заместващ автомобил при необходимост от повече време за отремонтиране на повредата
 • връщане на отремонтирания автомобил до посочено място

Съпровожда Ви във всеки изминат километър

Вашата мобилност е наша цел - при техническа неизправност в страната или в чужбина.

Програмата обхваща услуги като помощ на място, репатриране на автомобила при техническа повреда, предоставяне на заместващ автомобил или осигуряване на нощувка в хотел, в случай че техническото състояние на автомобила не позволява да продължите Вашето пътуване.

Услугата "Гаранция за мобилност" е в сила от 01.07.2008 г. и се предоставя към всеки фабрично нов автомобил, закупен от оторизиран представител на Audi в страната или чужбина. Тя е валидна за целия период на експлоатация на автомобила, при положение че се изпълняват всички предписани от производителя дейности по поддръжка в оторизиран севизен комплекс на Audi.

За нови автомобили "Гаранция за мобилност" е със срок на валидност до 2 години от датата на получаване на автомобила или до настъпване на следващо сервизно обслужване (което настъпи първо). След това тя се подновява автоматично при всяка инспекция и/или смяна на масло, извършени от оторизиран сервиз на марката Audi, като в пълен обем са изпълнени предписаните дейности.

Моля, имайте предвид, че програмата "Гаранция за мобилност" не е валидна във всички държави. В държави, в които програмата не е налична, доставените нови автомобили не разполагат с възможност за предоставяне на услуги от програма "Гаранция за мобилност" през целия си експлоатационен живот. Тези автомобили не могат да придобият "Гаранция за мобилност" дори и в случай, че регулярно изпълняват предписанията за технически обслужвания в страни с налична програма.

За удостоверяване валидността на гаранцията за мобилност е необходима фактура от последен инспекционен сервиз, сервизна книжка на автомоблиа с отбелязани всички технически обслужвания или разпечатка от дигиталния сервизен план.

 

Ние сме винаги на Ваше разположение.

Помощ на място

В случай на техническа неизправност на автомобила аварийният център осигурява помощ на място за бързоотстраними повреди, при което се възстановява мобилността на автомобила, а разходът за труд за извършените операции се поема от програмата "Гаранция за мобилност". Пътна помощ на място включва: смяна на предпазител, поставяне скоба на маркуч и други.

Репатриране*

При техническа повреда на пътя, аварийният център организира транспортирането на Вашия Audi автомобил до най-близкия оторизиран сервиз на Audi, в случай че автомобилът не може да бъде приведен в движение на мястото, където се намира.

Заместващ автомобил*

Вашата мобилност е гарантирана след неизправност или инцидент на пътя. Ние ще Ви предоставим заместващ автомобил за времето на извършване на ремонта до максимум 5 дни.

Хотел*

В зависимост от случая, вместо заместващ автомобил, може да пренощувате в хотел като ние ще заплатим разходите за максимум до 5 нощувки с включена закуска за Вас и Вашите спътници. Всички останали разходи са за Ваша сметка.

Ползване на транспорт*

При оставяне на репатрирания автомобил в най-близкия оторизиран сервизен комплекс на Audi на клиента се предоставя възможност за организиране на транспорт (обществен транспорт), за да се прибере до мястото, където е отседнал.

Връщане на отремонтирания автомобил*

След приключване на ремонта, при желание от клиента, дилърът може да придвижи автомобила до домашния адрес на клиента или до адреса на мястото, на което е отседнал за почивка.

 

Спешно обаждане и онлайн аварийно повикване

В случай на инцидент, Вашето Audi автоматично ще отправи спешно повикване при засечен удар. Алтернативен вариант е спешното повикване да бъде отправено ръчно, чрез натискане на бутон, намиращ се в таванната конзола. При техническа повреда на пътя, когато е невъзможно да продължите своето пътуване, онлайн аварийното повикване, което се активира чрез Service бутона в таванната конзола, ще Ви помогне бързо и лесно да се свържите със службата за пътна помощ на Audi.1

1Упоменатите функции и характеристики на оборудването са налични според модела и наличното оборудване и могат да са свързани с допълнително заплащане. Повече информация може да получите при Вашия Audi сервизен партньор. Изображението е илюстративно и служи само да онагледи функционалното описание. Според модела и версията на софтуера в авотмобила е възможно наличия на различия.

 
 

Условия за ползване на гаранцията за мобилност

Гарантира се мобилност в случай на техническа повреда, поради която превозното средство не е в състояние да се движи. Повреда е налице, когато автомобилът не може да достигне сервиз на собствен ход или в случаите когато производителят не препоръчва автомобилът да продължава да се движи. Не е препоръчително автомобилът да продължи да се движи при светване на някоя от червените контролни лампи, сигнализиращи за смущения в спирачната система, ръчната спирачка, охладителната система, проблеми с налягане на моторното масло, кормилната уредба, ключа за запалване. Клиентите могат да се възползват и от услугите на "Гаранция за мобилност" при проблем със стартирането на автомобила, разредена акумулаторна батерия, спукана гума, щети, причинени от гризачи1.

1) При установени неправомерни действия във връзка с възникнала необходимост от ползване на услуга по програма "Гаранция за мобилност" клиентът заплаща всички прилежащи разходи. Услугите по програмата "Гаранция за мобилност" не се предоставят при липса или забавена доставка на резервни части. Също така са изключени услуги при ремонти на щети, възникнали вследствие на застрахователно събитие или инцидент.

 • Ремонти, включващи общ преглед на превозното средство;
 • Периодична поддръжка или други регулярни операции, съответно сервизни акции;
 • Проверка и монтаж на аксесоари;
 • Пожар, освен ако той не е причинен от техническа неизправност;
 • Отстраняване на щети, възникнали вследствие на ПТП, злополуки, външни влияния (например кражба, удари от камък), недостатъчна поддръжка или злоупотреба;
 • Щети, възникнали вследствие на преднамерено грубо отношение, претоварване на превозното средство, неправилна употреба, неспазване на предписанията за поддръжка и ремонт;
 • Щети, възникнали вследствие на участие в състезания, маневри, полицейски акции, катастрофи и други подобни;
 • Щети, възникнали вследствие на война, вътрешни размирици, тероризъм, земетресения или природни бедствия, ограничения от страна на държавни органи, официални запори, пиратство, експлозия на устройства, ядрени или радиоактивни влияния;
 • Щети, възникнали вследствие на употреба, респективно монтаж на части, които не са одобрени от производителя или са свързани с промяна на техническото състояние (тунинг);
 • Инциденти, причинени от управление на автомобила от неправоспособен водач;
 • Вреди на товар, лични вещи и стоки, транспортирани в превозното средство по време на инцидент, както и непреки вреди (загуба на пари) в резултат на събитието;
 • Повреди на ремаркето;
 • Инциденти, възникнали извън периода на валидност на услугата;
 • Произшествия, случили се под влиянието на алкохол, психотропни вещества, наркотици и халюциногени;
 • Възстановяване на разходи за услуги по програмата "Гаранция за мобилност", извършени от клиента без оторизация от страна на аварийния център;
 • Щети, възникнали в резултат на неспазване на предписанията за ремонт/поддръжка на оторизирания дилър на Audi при извършване на регулярно техническо обслужване;
 • Щети, възникнали вследствие на неправилно извършени ремонтни дейности от сервиз или лице, които не са част от оторизираната сервизна мрежа на Audi.

Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Канарски острови, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Северна Македония, Словакия, Словения, Сърбия и Черна гора, Унгария, Финландия, Франция, Хърватска, Чехия, Швеция, Швейцария.

От 1 януари 2023 година към програмата е присъединета и Албания.

Може би Ви интересува още

Инспекция

За да се чувствате сигурни и Вашето Audi да запази стойността си, производителят препоръчва след определен пробег или период, всеки автомобил да бъде напълно проверен в рамките на една инспекция.

Ein Mann sitzt in einem Audi und blickt au dem Fenster

Персонализирани услуги myAudi

Защитената с парола зона myAudi предлага на потребителите на уебсайта на Audi персонализирани услуги.

Ein Audi Service Techniker mit Laptop vor einem Audi

Акции и съвети

Съвети, информация за сервизни акции, сезонни предложения или изгодни оферти за Вашето Audi.

 

Намерете Audi оторизиран сервиз

Свържете се с най-близкия до Вас оторизиран сервиз на Audi, запазете час за обслужване, попитайте за пакетните предложения от програмата Сервиз 4+, подходящи за Вашия автомобил или потърсете нужните Ви Audi Оригинални резервни части или аксесоари.

 

* При ползване на услугите по гаранция за мобилност е необходимо ремонтът на автомобила да бъде извършен в оторизирания сервиз, до който е репатриран съответния автомобил. При възникнало събитие може да бъде ползвана само една от услугите хотел, заместващ автомобил или ползване на транспорт, но не и комбинация от трите. Услугите по "Гаранция за мобилност" не се предоставят при липса или забавяне на доставка на резервни части. Също така са изключени ремонти на щети, възникнали вследствие на застрахователно събитие. Възможни са отклонения в обхвата на услугите предоставени по програмата гаранция за мобилност поради особеностите на пазара. Държавите, на чиито територии важи гаранцията за мобилност са: Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Канарски острови, Латвия, Литва, Люксембург, Северна Македония, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия и Черна гора, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватска, Чехия, Швеция, Швейцария. При необходимост от повече информация относно програмата, моля, обърнете се към Вашия Audi партньор.