Audi Logo

Продължителност на зареждане1 при електрическите модели на Audi

Q8 e-tron

МоделAC зареждане (продължителност на зареждане 0%-100%)DC зареждане (продължителност на зареждане 10%-80%)
Audi Q8 50 e-tron ² ³Домакински контакт 16A (макс. 2,3 кВт): около. 45 чHPC-колонка със CCS-щекер: ок. 28 мин.
Audi Q8 Sportback 50 e-tron² ³Домакински контакт 16A (макс. 2,3 кВт): около. 45 чHPC-колонка със CCS-щекер: ок. 28 мин.
Audi Q8 55 e-tron² ³Домакински контакт 16A (макс. 2,3 кВт): ок. 57 чHPC-колонка със CCS-щекер: около. 31 мин.
Audi Q8 Sportback 55 e-tron² ³Домакински контакт 16A (макс. 2,3 кВт): ок. 57 чHPC-колонка със CCS-щекер: около. 31 мин.
 

e-tron

МоделAC зареждане (продължителност на зареждане 0%-100%)DC зареждане (продължителност на зареждане 10%-80%)
Audi e-tron 50 quattro ² Домакински контакт 16A (макс. 2,3 кВт): ок. 36 чHPC-Säule mit CCS-Stecker: ca. 30 min
Audi e-tron 55 quattro ² Домакински контакт 16A (макс. 2,3 кВт): ок. 48 чHPC-Säule mit CCS-Stecker: ca. 30 min
Audi e-tron Sportback 50 quattro² Домакински контакт 16A (макс. 2,3 кВт): ок. 36 чHPC-колонка CCS-щекер: ок. 30 мин.
Audi e-tron Sportback 55 quattro² Домакински контакт 16A (макс. 2,3 кВт): ок. 48 чHPC-колонка CCS-щекер: ок. 30 мин.
Audi e-tron S quattro² Домакински контакт 16A (макс. 2,3 кВт): ок. 48 чHPC-Säule mit CCS-Stecker: ca. 30 min
Audi e-tron S Sportback quattro² Домакински контакт 16A (макс. 2,3 кВт): ок. 48 чHPC-Säule mit CCS-Stecker: ca. 30 min
 

e-tron GT

МоделAC зареждане (продължителност на зареждане 0%-100%)DC зареждане (продължителност на зареждане 10%-80%)
Audi e-tron GT quattro² Индустриален контакт 16A (макс. 11 кВт): ок. 9 ч 30 минHPC-колонка със CCS-щекер: ок. 22,5 мин
Audi RS e-tron GT quattro² Индустриален контакт 16A (макс. 11 кВт): ок. 9 ч 30 минHPC-колонка със CCS-щекер: ок. 22,5 мин
 

Q4 e-tron

МоделAC зареждане (продължителност на зареждане 0%-100%)DC зареждане (продължителност на зареждане 10%-80%)
Audi Q4 e-tron 35² Домакински контакт 16A (макс. 2,3 кВт): ок. 26 чHPC-колонка със CCS-щекер: ок. 36 мин
Audi Q4 e-tron 40² Домакински контакт 16A (макс. 2,3 кВт): ок. 39 чHPC-колонка със CCS-щекер: около. 29 мин
Audi Q4 e-tron 45 quattro² Домакински контакт 16A (макс. 2,3 кВт): ок. 39 чHPC-колонка със CCS-щекер: ок. 36 мин
Audi Q4 e-tron 50 quattro² Домакински контакт 16A (макс. 2,3 кВт): ок. 39 чHPC-колонка със CCS-щекер: ок. 36 мин
Audi Q4 Sportback e-tron 35² Домакински контакт 16A (макс. 2,3 кВт): ок. 26 чHPC-колонка със CCS-щекер: ок. 36 мин
Audi Q4 Sportback e-tron 40² Домакински контакт 16A (макс. 2,3 кВт): ок. 39 чHPC-колонка със CCS-щекер: около. 29 мин
Audi Q4 Sportback e-tron 45² Домакински контакт 16A (макс. 2,3 кВт): ок. 39 чHPC-колонка със CCS-щекер: ок. 36 мин
Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro² Домакински контакт 16A (макс. 2,3 кВт): ок. 39 чHPC-колонка със CCS-щекер: ок. 36 мин

1 Времето за зареждане на батерията може да варира в зависимост от различни фактори като например: температурата на околната среда, използването на други специфични за страната щепсели и използването на функцията за предварителна подготовка (напр. климатик с дистанционно управление на превозното средство). При използване на домакински щепсели мощността на зареждане е ограничена от системата за зареждане e-tron.

2 Данни за разхода и вредните емисии

3 Посочените стойности за разход на гориво и емисиите са определени съгласно законово предписаните методи за измерване. На 1 януари 2022 г. цикълът на изпитване WLTP напълно замени цикъла на изпитване NEDC, така че няма налични стойности на NEDC за превозни средства, наскоро получили типова хомологация след тази дата