Audi Logo

Зареждане според местоположението

Разширените настройки за зареждане позволяват специални настройки за зареждане за конкретни адреси. Можете да конфигурирате местоназначението за зареждане и времевата рамка за зареждане за конкретни местоположения като Вашия дом или ваканционна къща.

Показаните тук функции и характеристики могат да се предлагат като допълнително оборудване срещу заплащане, в зависимост от модела. Информация за цените и наличността можете да намерите на www.audi.at или от Вашия дилър на Audi. Илюстрацията служи изключително като функционално описание и може да се различава от автомобила и версията на софтуера, показани тук, в зависимост от модела или линията на оборудване.