Audi Logo

Настройки при зареждане

Настройките за зареждане показват информация за състоянието на зареждане на батерията с един поглед. Те също така Ви позволяват да зададете цел за зареждане и да програмирате и активирате таймер за зареждане. Таймерът за зареждане също може лесно да се програмира чрез приложението myAudi.

Показаните тук функции и характеристики могат да се предлагат като допълнително оборудване срещу заплащане, в зависимост от модела. Информация за цените и наличността можете да намерите на www.audi.at или от Вашия дилър на Audi. Илюстрацията служи изключително като функционално описание и може да се различава от автомобила и версията на софтуера, показани тук, в зависимост от модела или линията на оборудване.