Audi Logo

Audi Charging Service - онлайн портал и приложението myAudi App

Онлайн порталът или приложението myAudi е Вашата точка за контакт за всичко, което е свързано с e-tron Charging Service . Научете повече за Вашите дейности по зареждане, сметки или цени за зареждане в други европейски страни.

Показаните тук функции и характеристики могат да се предлагат като допълнително оборудване срещу заплащане, в зависимост от модела. Информация за цените и наличността можете да намерите на www.audi.at или от Вашия дилър на Audi. Илюстрацията служи изключително като функционално описание и може да се различава от автомобила и версията на софтуера, показани тук, в зависимост от модела или линията на оборудване.