Audi Logo

Спешно обаждане и онлайн повикване на помощ при авария

В случай на инцидент Вашето Audi автоматично ще направи спешно повикване, ако засече удар. Като алтернатива можете да стартирате спешното повикване ръчно, като натиснете бутон. Ако закъсате на пътя поради повреда, онлайн обаждането за повреда чрез сервизния бутон може да Ви помогне бързо и лесно.

Показаните тук функции и характеристики могат да се предлагат като допълнително оборудване срещу заплащане, в зависимост от модела. Информация за цените и наличността можете да намерите на www.audi.at или от Вашия дилър на Audi. Илюстрацията служи изключително като функционално описание и може да се различава от автомобила и версията на софтуера, показани тук, в зависимост от модела или линията на оборудване.