Audi Logo

По-близо до реалния разход: WLTP дефинира наново данните за разход на гориво.

От 1 септември 2017 година, определени превозни средства се хомологират в съответствие със световно хармонизираната изпитателна процедура за леки и лекотоварни автомобили WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) - по-близък до условията на реално пътно движение изпитателен цикъл за определяне на разхода на гориво и количествата на емисиите на CO2. От 1 септември 2018 година цикълът WLTP заменя напълно използвания до тогава "нов европейски цикъл" NEDC (New European Driving Cycle). Поради по-близките до реалната пътна обстановка условия на измерване, установените по стандарта WLTP стойности на разхода на гориво и количествата на емисиите на CO2 в много случаи са по-високи от тези, измерените в съответствие с правилата на NEDC.

Повече яснота благодарение на WLTP.

WLTP реформира методите за измерване и тестване при производителите на автомобили. Всичко, което трябва да знаете за процедурата, ще откриете в следващите редове.

Какво е WLTP?

Колко гориво изразходва автомобила? Сега Audi може да отговори значително по-точно на този въпрос - благодарение на единния стандарт WLTP. Новата изпитателна процедура за измерване на разхода и емисиите CO2 е ориентирана към реалното всекидневно шофиране. И от месец септември 2017 замени актуалния дотогава стандарт NEDC.

WLTP е съкращение от Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure. В превод това означава "световно хармонизирана изпитателна процедура за леки и лекотоварни автомобили" и описва новата изпитателна процедура, според която се установяват разхода на гориво и вредните емисии на новите автомобили. На основата на събирани в световен мащаб данни за експлоатация в реални условия в бъдеще ще бъде много по-лесно да се правят по-реалистични замервания в лабораторни условия. По този начин WLTP взема под внимание не само различни ситуации и типични за всекидневното шофиране условия, но се влияе и от оборудването и теглото на тествания автомобил.

Добра основа за WLTP.

Разходът на гориво на един автомобил в реални условия може значително да се различава от официалните данни. Поради тази причина измерените според методологията на новия европейски цикъл (NEDC) резултати от години с основание е подлаганано на сериозно критика. Това се дължи на факта, че реалният разход силно се влияе от индивидуалния стил на шофиране и оборудването на автомобила. Например той зависи в решаваща степен от това дали автомобилът ще се движи основно в градска среда, по извънградски пътища, или пък по магистрала. За да може тези различия да бъдат взети под внимание, на базата на теоретичните основи на NEDC-цикъла е разработен динамичен профил на шофиране, който се основава на оценката на статистически данни, базирани на шофирането на реални потребители: в най-общи линии изпитателната процедура включва повече ускорения, по-висока средна скорост, както и по-висока максимална скорост на движение. И вместо комбинация от симулиране на извънградски и градски цикъл на движение, автомобилът по тази система се тества в четири различни основни скоростни режима.

Измерените съгласно WLTP данни за разхода на гориво и вредните емисии, са в сила от 1 септември 2017 година за всички модели превозни средства и двигатели. Даните важат за Европа и множество държави по целия свят.

 

NEDC и WLTP: обстойно сравнение

Новата изпитателна процедура включва променен цикъл на шофиране и по-строги правила при замерване, които включват по-дълъг период от време на замерване и симулация на по-висока максимална скорост на движение. Представяме ви преглед на най-важните новости:

След студен старт на изпитателния стенд биват замерени четири скоростни режима: до 60, до 80, до 100 и над 130 км/ч. В рамките на тези фази се симулира непрекъснато ускоряване и намаляване. Максималната скорост е с 10 км/ч по-висока в сравнение с NEDC. Освен това със стойност от приблизително 47 км/ч, средната скорост сега също е значително по-висока (преди - около 33 км/ч). В изпитателната камера предварително е зададена температура от 23° C, докато при NEDC можеше да варира в диапазона 20 - 30° C. Целият изпитателен цикъл по WLTP трае около 30 минути, докато при нормите NEDC времето беше ограничено до около 20 минути. Дължината на симулираната отсечка сега възлиза на 23 километра срещу досегашните 11 километра, което е повече от двойно увеличение. За разлика от NEDC, при WLTP се взема под внимание и влиянието, което допълнителното оборудване оказва върху теглото, аеродинамиката и консумацията на електричество от бордната мрежа. Както и досега, допълнителните консуматори на електричество, като например климатична инсталация и подгряване на седалките, остават изключени по време на изпитателния цикъл.

Общ преглед на NEDC

Нормираният цикъл на шофиране NEDC важи за всички модели леки и лекотоварни автомобили. Той е въведен през 1992 година от Европейския съюз с цел извличане на съпоставими данни за разхода на гориво и вредните емисии на различните модели нови автомобили. Тук можете да видите накратко, при какви рамкови условия се постигат резултатите от измерванията.

Tablellenansicht von NEFZ
 
Tabellenansicht von WLTP

Общ предглед на WLTP

Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, накратко WLTP, означава световно хармонизирана изпитателна процедура за леки и лекотоварни автомобили. Със своите значително по-динамични изпитателни параметри този стандарт трябва да осигури значително по-реалистични данни за разхода на гориво от 1 септември 2017 година. Тук можете да видите как се постига това.

 

Целта на новата изпитателна процедура.

С изпитателния цикъл WLTP тестовите параметри при измерването на разхода на гориво и вредните емисии се дефинират по качествено нов начин. Ето преглед на основните предимства:

 
Ansicht vom Bahnhof Potsdamer Platz

Прозрачност

В бъдеще реалната консумация на автомобила ще бъде по-лесна за изчисляване.

Изпитателният цикъл на WLTP се доближава значително повече до реалните условия на шофиране в сравнение със стандарта NEDC . Защото NEDC си остава един напълно синтетичен лабораторен тест, който служи на първо място за сравняване на показателите на различни модели автомобили, без да отразява по реалистичен начин техния разход на гориво. Докато преди данните за разход на гориво бяха измервани в абстрактни лабораторни условия, със своите значително прецизирани параметри след въвеждането на настоящия изпитателен цикъл се постига значително по-реалистична прогноза за реалния разход на гориво на един автомобил. WLTP има амбицията да симулира близък до реалните условия цикъл на шофиране. И по този начин да постига значително по-близки до реалността показатели.

 

Стандарти

Новият WLTP-стандарт осигурява възможност за постигане на реално сравними параметри в световен мащаб.

Една от главните цели на изпитателния цикъл WLTP е постигането на единна методология за измерването на разхода на гориво и на енергия от автомобили с различни типове задвижване - бензин, дизел, CNG или електричество. При коректно провеждане на процедурата превозно средство от даден модел следва във всеки край на света и във всеки момент да показва идентични резултати според цикъла WLTP. Именно тази нужда от меродавна сравнимост на показателите прави използването на лабораторни измервания абсолютно необходимо.

Поради тази причина данните за разход на гориво и вредни емисии се измерват на изпитателен стенд в рамките на симулиран динамичен профил на шофиране.

Ansicht einer Weltkarte mit schematischer Darstellung von WLTP Standards
 
Bilde eines Tropfens auf einem Blatt

Защита на климата

Реалистичното измерване на разхода на гориво спомага за постигане на целите за защита от климатични промени и за опазването на околната среда в световен мащаб.

Транспортът представлява една четвърт от емисиите на парникови газове в ЕС, като неговият дял продължава да расте. За да се постигне неутралност по отношение на климата, до 2050 г. е необходимо намаляване на емисиите в транспортния сектор с 90% спрямо 1990 г. Затова промените в европейското законодателство поставя изискване всички нови пътнически автомобили и лекотоварни превозни средства на пазара след 2035 г. да не произвеждат емисии на въглероден диоксид. Към 2030 г. емисиите на CO2 от новите леки автомобили трябва да намалеят с 55%, а емисиите от микробусите – с 50%, до постигане на основната цел - неутралност по отношение на климата във всички сфери за 27-те страни-членки на Европейския съюз до 2050 г. Тази цел ще бъде изпълнена с използването на WLTP. Тъй като точно както и разхода на гориво, емисиите CO2 варират в зависимост от конкретния модел. WLTP позволява по-сериозна диверсификация при определянето на енергийния разход и емисиите CO2 на различите модели автомобили. Така измерените стойности са независими от производителя и конкретния модел. И като тенденция може да се каже, че измерените стойности са по-високи спрямо тези, измерени според цикъла NEDC. Затова е твърде вероятно определени модели автомобили да се наложи да бъдат допълнително оптимизирани с цел опазването на климата.

1 Източник: документи на Европейския парламент, www.europarl.europa.eu

 

Просто пестете гориво

Разходът на гориво на автомобила се влияе от различни фактори, на голяма част от които ние няма как да оказвате влияние. Въпреки това, може да намалим значително разхода на гориво с помощта на някои прости трикове.

 

Шофирайте с удоволствие и пестете гориво

Шофирайте предвидливо и модерно.

Наполовина по-малко стресиращо и двойно по-икономично: който шофира спокойно и равномерно, рядко използва спирачките, движи се със скоростта на потока от автомобили и често се възползва от естествената инерция на превозното си средство, изразходва значително по-малко гориво и едновременно с това се придвижва много по-спокойно. Същото важи и за карането по магистрала: вместо 140, можете да поддържате 130 км/ч и да пестите гориво. Наред с всичко останало, когато шофирате предвидливо, в много случаи може да избягвате задръстванията.

Ein Audi fährt auf einer Waldstraße
 
Ansicht vom Schaltknüppel eines Audi

Превключвате предавките навреме, зареждате по-рядко

Карайте на възможно най-висока предавка.

С 30 километра в час на трета предавка - ранното преминаване на по-висока предавка пести гориво. Карането с ниски обороти вреди на двигателя? Това е градска легенда без покритие. TDI- и TFSI-двигателите без никакъв проблем могат да се движат с 30 км/ч на трета предавка - и осигуряват впечатляваща тяга още при 2.000 об./мин. Почти непосредствено след потеглянето на автомобила можете спокойно да преминете на втора предавка. А при превключването на предавките във възходящ ред в много случаи може и да прескочите някоя от тях. Винаги избирайте най-високата възможна предавка. 50 км/ч на пета предавка не представлява проблем за много автомобили: стига автомобилът да се движи без придърпване и неприятни акустични прояви, то това означава, че оборотите на двигателя няма как да са твърде ниски.

 

Просто се оставете на инерцията

Възползвайте се от възможностите за каране без тяга.

0,0 литра на 100 километра - това не е пожелание, а реална възможност: с правилна техника при шофиране всъщност може да спестите наистина много гориво. Знаете ли например как може да постигнете реално показание на "моментния разход на гориво" 0,0 л/100 км? При движение без тяга на включена предавка! Благодарение на специалния режим на двигателя за движение без тяга, при такива условия към него не постъпва и капчица гориво. Най-разумно е да съчетавате тази техника с използването на ефекта от моторната спирачка. А също така и при спускане по наклон или при приближаване към червен светофар. При движение по инерция също изразходвате значително по-малко гориво. Този метод е особено ефективен, когато шофирате предвидливо и можете да изминавате дълги отсечки само с помощта на инерцията.

A7 Sportback
 
Ein Fahrrad wird auf den Dachträger eines Audi fixiert

Повече комфорт, по-малък разход

Използвайте ефективно допълнителните консуматори.

Използването на допълнителни консуматори без съмнение прави шофирането по-комфортно - но в същото време и по-скъпо. Климатичната инсталация например изразходва гориво - при това не малко. Например, за да поддържа приятно хладна температура в интериора по време на горещ сезон, при ниска скорост на движение тя изразходва допълнително до 2 л/100 км! А истината е, че в много случаи можете да охладите салона на автомобила, като отворите прозорците преди да потеглите и карате известно време по този начин. Затова е добре по време на шофиране редовно да проверявате кои допълнителни консуматори са включени и от кои от тях се нуждаете в действителност.

 

Налягането пести гориво

Следете налягането в гумите.

Можете да смъкнете с до 15 процента разхода на автомобила си само с малко повече… да, въздух! Пестенето на гориво може да започне още преди да сте потеглили на път, при това с едно просто следене на налягането в гумите! Съпротивлението на гумите при търкаляне формира до 15 % от общия разход на гориво на един автомобил. Когато напомпате гумите си с максималното препоръчвано за пълно натоварване налягане (тези показатели ще откриете от вътрешната страна на капачката на резервоара), съпротивлението при търкаляне намалява, а с това спада и разходът на гориво. При покупка на нови гуми също е добре да избирате продукти с по-ниско съпротивление при търкаляне - това пести до 3 % от разхода на гориво и едновременно с това носи по-добър акустичен комфорт при пътуване.

Seitenansicht eines grauen Audi
 
Ein Audi Q7 parkt auf einem Parkdeck

Загретият двигател означава икономия на гориво

Избягвайте късите отсечки.

Комбинирайте маршрутите, по които карайте, за да пестите гориво: двигателят изразходва най-много, докато е студен. Де факто това означава следното: ако често карате по съвсем кратки отсечки, може да се разходът ви на гориво да се покачи до стойности, достигащи 30 л/100 км. Ако обаче комбинирате няколко кратки отсечки в една по-дълга, ще спестите много гориво. Когато двигателят на вашето Audi достигне оптималната си работна температура, той изразходва значително по-малко гориво.

 

Добро масло, нисък разход

Използвайте масло с нисък вискозитет.

Ако заложите на качествено масло, можете да спестите до 5 %: колкото по-рано смазването на двигателя стане оптимално, толкова по-малко са вредните емисии, които отделя. Това е от особена важност при студен старт или къси отсечки. Затова най-важната мисия на доброто моторно масло е възможно най-бързо да постига своя мазителен ефект.

В това отношение маслата с нисък вискозитет остават ненадминати. С тях разходът на гориво може да спадне с до 5 % в сравнение със стандартните масла. Именно заради това повечето модели на Audi фабрично идват с масла, отличаващи се с нисък вискозитет.

 
Blick von oben auf eine Straße auf der ein Audi fährt

Движете се по-ефективно

Намалете въздушното съпротивление.

Бъдете по-ефективни по време на път с по-ниско въздушно съпротивление: добрата аеродинамика е ключът към по-нисък разход на гориво, особено при високи скорости на движение. Каросерията на Вашето Audi е създадена така, че да има възможно най-ниско аеродинамично съпротивление. Използването на допълнителни аксесоари като стойки за велосипеди или кутии за багаж на покрива на практика обезсмислят това предимство. Затова е желателно, когато не биват използвани по предназначение, допълнителните аксесоари по каросерията да бъдат демонтирани.

 

Пестенето на гориво може да става с лекота

Отстранете ненужния товар.

Намалете разхода с до 0,3 литра на 100 километра с помощта на елементарна диета: всеки допълнителен килограм води до увеличаване на разхода. За да сме напълно точни: 100 кг товар увеличават разхода с до 0,3 л/100 км. Затова е добре редовно да проверявате съдържанието на багажника си. Може да пестите гориво дори със зареждането на автомобила с гориво. Зареждайте резервоара само наполовина. При пълен резервоар увеличавате теглото, а с това и разхода на гориво.

Ein Mann belädt den Kofferraum eines Audi
 

Често задавани въпроси за WLTP

Най-важните въпроси и отговори по отношение на новия изпитателен цикъл.

Цикълът на шофиране определя при какви параметри се измерват данните за разхода на гориво и емисиите CO2 на даден модел автомобил. Той има за цел възможно най-реалистично да симулира всекидневните условия при шофиране. За да може при хомологацията и продажбите на автомобили производителите да дават сравними данни, за изпълняването на симулирания цикъл на шофиране е необходимо да бъдат определени фиксирани параметри, като например температура при началото на теста, скорост и продължителност на измерването.

Новият европейски цикъл (на английски: New European Driving Cycle, накратко: NEDC) е въведен на 01.07.1992 от Европейския съюз. Неговата основна цел е да гарантира единна методология за определяне на разхода и вредните емисии на различните модели автомобили и да създаде по-добра възможност за сравняването на показателите, но не успя да пресъздаде по достатъчно реалистичен начин действителните показатели на автомобилите.

От септември 2017 година в сила влиза Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, накратко WLTP - това е нова световно хармонизираната изпитателна процедура. WLTP се доближава значително повече до реалните всекидневни параметри в сравнение със стандарта NEDC. Новият изпитателен цикъл трябва да осигурява значително по-реалистични данни за разхода на гориво и се основава на променени, значително по-строги изпитателни параметри.

Въведеният през 1992 година от Европейския съюз изпитателен цикъл NEDC вече не е в крак с времето и не може да пресъздаде по меродавен начин реалните данни на автомобилите. Новият стандарт WLTP има за цел данните, които се въвеждат при хомологацията на даден модел нов автомобил, да отговарят в максимална степен на реалните показатели. Той се отличава значително както като методология, така и като параметри от изпитателния цикъл при стандарта NEDC. Дефинираните по нов начин изпитателни параметри например включват по-голяма дължина на симулираната отсечка, по-кратки времена на престой, по-висока средна стойност и вземане под внимание на влиянието, оказвано от допълнителното оборудване. Тези новости по правило водят до измерване на по-високи стойности за разход и вредни емисии.Der 1992 von der Europäischen Union ins Leben gerufene Prüfzyklus NEFZ ist nicht mehr zeitgemäß, um das individuelle Fahrverhalten im Alltag repräsentativ abzubilden. Der neue WLTP-Standard soll gewährleisten, dass die bei der Typgenehmigungsprüfung eines Modells gemessenen Emissionen und Verbrauchswerte denen im praktischen Fahrbetrieb entsprechen. Er unterscheidet sich deshalb sowohl im Verfahren als auch im eigentlichen Fahrzyklus vom NEFZ-Standard.

Neu definierte Testparameter sind zum Beispiel eine größere Testdistanz, längere Fahrzeiten, reduzierte Standzeiten, höhere Durchschnittsgeschwindigkeiten und die Berücksichtigung optionaler Sonderausstattungen. Diese Neuerungen führen in der Regel zu höheren Verbrauchsangaben.

От 01.09.2017 новият цикъл WLTP стана задължителен от законова гледна точка . От септември  2017 година всички нови модели и двигатели на производителите трябва да бъдат означени с разход на гориво и нива на вредни емисии, измерени според критериите на WLTP. От 01.09.2018 всички модели нови автомобили - включително такива, които вече са в производство - трябва да бъдат означени с разход на гориво и нива на вредни емисии, измерени според критериите на WLTP.

Не, засега не са планирани промени в моделната гама на марката. Отделни модели и двигатели действително ще се нуждаят от оптимизиране, за да се постигне още по-високо ниво на ефективност и за да покрият новите критерии, но трайно отпадане на модели от гамата заради въвеждането на WLTP не се предвижда.

Да, има. Разработените в Япония (JC 08) и в САЩ (FTP 75) изпитателни цикли за измерване на разхода на гориво и вредните емисии са по-силно ориентирани към особеностите на местното движение. Например японският цикъл за измерване включва множество фази на спиране и тръгване и се измерва два пъти - веднъж със студен и веднъж със загрят двигател.

 

Намерете Audi оторизиран сервиз

Свържете се с най-близкия до Вас оторизиран сервиз на Audi, запазете час за обслужване, попитайте за пакетните предложения от програмата Сервиз 4+, подходящи за Вашия автомобил или потърсете нужните Ви Audi Оригинални резервни части или аксесоари.