Audi Logo

Рециклиране и повторно използване

Източник на суровини: 95% от компонентите на Вашия Audi могат да бъдат рециклирани и оползотворени.

Вашето Audi е пред окончателно извеждане от експлоатация? Ние осъзнаваме своята отговорност като производител и приемаме обратно произведените от нас продукти в края на експлоатационния им живот. Тук ще научите повече за процеса на оползотворяване и законовите условия за връщане на излезли от употреба автомобили, батерии, вкл. стари електрически и електронни уреди.

Blick aus den fahrenden Auto auf die Landschaft

Рециклиране

Конструкция, ориентирана към рециклиране Неразделна част от цялата технологична верига е устойчивостта, която оказва влияние върху продуктовото планиране, производството и рециклирането на автомобила. Мерките допринасят за облекчаване на тежестта върху околната среда, например чрез по-ефективното използване на ресурсите.

Мерки при разработването на автомобилите Още по време на разработването на всеки нов Audi автомобил се полагат усилия, за да се гарантира, че в края на експлоатационния му живот автомобилът ще бъде оползотворен по екологичен начин.

Audi Recycling und Rücknahme-Blick vom Berg über ein Seengebiet

Мерки при разработването на автомобилите

 • Гарантира се, че всички експлотационни течности могат по-късно да бъдат напълно отстранени от излезлия от употреба автомобил и че частите, които трябва да бъдат отстранени, могат да бъдат демонтирани.
 • Предотвратяването на вредните вещества е съставна част от екологичните цели на техническото развитие.
 • Използването на рециклирани материали е одобрено за много компоненти, които не са свързани с безопасността, ако отговарят на същите изисквания за качество като първичния материал.
 • Всички компоненти от пластмаса са маркирани в съответствие с валидните международни ISO стандарти, за да е възможно за идентифизиране по тип.

Рециклиране при Audi

Поставили сме си за цел да намалим потреблението на нови суровини. Затова при производството на нашите автомобили използваме рециклирани материали: например рециклирани пластмаси, произведени от отпадъчен материал или остатъци от производство. Те съставляват по-малка част от новия автомобил.

Запазване на качеството Независимо дали са нови, или рециклирани, всички наши компоненти отговарят на високите ни изисквания. За тази цел се използват само висококачествени рециклирани материали, които преди употребата се тестват обстойно.

Blick über ein Moor in den Bergen

Извеждане от експлоатация на излезли от употреба автомобили

Вашето Audi трябва да бъде рециклиран и оползотворен? Просто го върнете в един от многото събирателни пунктове. Оползотворяването му се извършва при установените от закона рамкови условия.

Процес на оползотворяване

Условия Независимо кога е бил регистриран Вашият Audi автомобил, от 1 януари 2007 г. съществува възможност да го върнете в признатите събирателни пунктове. При бракуване на автомобила е необходимо да са изпълнени следните законови условия:

 • Вашeто Audi трябва да е бил регистриран в ЕС за период от поне един месец, преди да бъде спрян от експлоатация.
 • Целостта на автомобила не трябва да е нарушена, т.е. трябва да съдържа основните елементи и компоненти (вкл. двигател, скоростна кутия, блокове за управление и всички останали части).
 • Автомобилът не трябва да е натоварен с отпадъци или части, които не принадлежат към автомобила.
 • Трябва да върнете Вашето Audi заедно с оригиналното свидетелство за регистрация на автомобила или друг еквивалентен документ за регистрация, издаден в ЕС. В замяна ще получите сертификат за унищожаване, който се представя в службата по регистрация, която прекратява регистрацията на автомобила (извежда го окончателно от експлоатация).

След това излезлият от употреба автомобил се подготвя за оползотворяване. Отстранените компоненти или течности се събират отделно и могат да бъдат използвани повторно, рециклирани или оползотворени.

 • Изважда се акумулаторната батерия.
 • Неутрализират се въздушните възглавници и обтегачите на предпазните колани.
 • Отстраняват се всички експлоатационни течности (гориво, масло за двигателя, скоростна кутия и амортисьори, спирачна течност, охлаждаща течност, хладилен агент от климатичната система).

Някои от компонентите могат да бъдат включени директно в процесите на рециклиране и оползотворяване след разкомплектоването им. Автомобилът се пресова в пресата за превозни средства и по този начин се подготвя за раздробяване.

 • Катализаторите се демонтират, за да се извлекат съдържащите се в тях благородни метали - платина, паладий и родий.
 • Колелата и гумите се свалят.
 • Отстраняват се компонентите и агрегатите, за да се използват като употребявани резервни части.
 • Разкомплектоването на пластмасови части за механичното им рециклиране зависи от икономическите рамковите условия и търсенето на рециклирани материали на пазара.

Предварително обработените остатъци от каросерията се раздробяват в шредерната инсталация на парчета с размер на юмрук и след това се разделят на няколко групи материали чрез многостепенен процес на сортиране:

 • въздушна сепарация;
 • магнитно разделяне;
 • вихров ток.

Металните отпадъци, които могат да се използват повторно, съставляват 75% от целия автомобил.

 • Материалите от желязо и стомана служат като суровини за висококачествена стомана.
 • Цветните метали, като мед, алуминий и цинк, се отделят от тежката фракция на раздробяването и се обработват допълнително.
 • В леката фракция на раздробяването попадат например седалките на Вашия излязъл от употреба автомобил.

Остатъците от раздробяването (леката фракция на раздробяването и неметалните части от тежката фракция на раздробяването) все още съдържат ценни органични материали. В последващите процеси на раздробяване, като например процеса SiCon на Volkswagen, остатъците се раздробяват допълнително, отделят се един от друг и по този начин могат да бъдат рециклирани:

 • Преработеният при раздробяването гранулат от твърди пластмаси може да се използва при производството на стомана като заместител на тежкия нефт или въглищния прах.
 • Полученият при раздробяването пух от текстилни влакна и пяна за седалки може да замени висококачествения въглищен прах като помощно средство за обезводняване на утайки от отпадъчни води.
 • Полученият при раздробяването пясък от стъкло, ръжда и остатъци от боя може да се използва след допълнителна обработка като строителен материал.
Ein Audi Service Techniker beim Tausch einer Starterbatterie

Връщане и рециклиране на батерии

Автомобилите или също оригиналните части може да имат батерии. Такива са например малките батерии в ключа на автомобила, акумулаторната батерия за стартиране на автомобила или високоволтовата батерия, т. е. задвижващата батерия на Вашия електромобил.

Съгласно законовите изисквания излезлите от употреба батерии трябва да се събират и изхвърлят отделно от битовите отпадъци. Освен това потребителите са длъжни да връщат използваните батерии в официални събирателни пунктове.

Grafik von Audi Recycling und Rücknahme

Връщане и рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Електрическото и електронното оборудване трябва да се изхвърля правилно и да се рециклира в края на експлоатационния му живот. Не само производителите и дистрибуторите, но и всеки краен потребител има задължение по закон да го предава за бракуване. Като го връщаме съгласно изискванията, ние помагаме за опазването на околната среда и пестенето на ресурсите.

Намерете Audi оторизиран сервиз

Свържете се с най-близкия до Вас оторизиран сервиз на Audi, запазете час за обслужване, попитайте за пакетните предложения от програмата Сервиз 4+, подходящи за Вашия автомобил или потърсете нужните Ви Audi Оригинални резервни части или аксесоари.