Audi Logo
 

Размерите на Audi RS Q8.

¹Широко пространство за раменете

²Широко място за лактите

³Максимално пространство над главата

⁴Височина на автомобила с антена на покрива

Информация в милиметри

Посочване на размерите за теглото на превозното средство без товар

Дадените стойности са номинални стойности, определени въз основа на данни. Те се основават на наличните данни към момента на определянето и определения вариант на оборудването.