Audi Logo

Моментално зареждане с компактна зарядна система e-tron

С компактната система за зареждане e-tron можете незабавно и лесно да започнете да зареждате своя Audi e-tron. Можете да промените капацитета на зареждане директно на контролния блок.

Показаните тук функции и характеристики могат да се предлагат като допълнително оборудване срещу заплащане, в зависимост от модела. Информация за цените и наличността можете да намерите на www.audi.at или от Вашия дилър на Audi. Илюстрацията служи изключително като функционално описание и може да се различава от автомобила и версията на софтуера, показани тук, в зависимост от модела или линията на оборудване.