Audi Logo

Заряден кабел Mode 3

Кабелът за зареждане Mode 3 от Audi Ви предлага удобен начин да заредите своя e-tron на обществена станция за зареждане, докато сте в движение.

Показаните тук функции и характеристики могат да се предлагат като допълнително оборудване срещу заплащане, в зависимост от модела. Информация за цените и наличността можете да намерите на www.audi.at или от Вашия дилър на Audi. Илюстрацията служи изключително като функционално описание и може да се различава от автомобила и версията на софтуера, показани тук, в зависимост от модела или линията на оборудване.