Audi Logo

Navigation - управление и настройки (A3)

Търсенето на адреси и извършването на настройки в навигационната система на Вашето Audi е бързо и лесно. Можете да изписвате букви директно на дисплея или да ги въвеждате удобно с QWERTY клавиатурата.

Показаните тук функции и характеристики могат да се предлагат като допълнително оборудване срещу заплащане, в зависимост от модела. Информация за цените и наличността можете да намерите на www.audi.at или от Вашия дилър на Audi. Илюстрацията служи изключително като функционално описание и може да се различава от автомобила и версията на софтуера, показани тук, в зависимост от модела или линията на оборудване.