Audi Logo
 

Размерите на Audi Q3 Sportback.

¹ Широки рамене

Данни в милиметри