Размери на Audi SQ2. Поглед отстрани

Размерите са дадени в милиметри.

Затвори