Audi Logo

Размерите на Audi e-tron GT quattro.

¹Място за раменете в широчина

²Място за лактите в широчина

³Максимално място за главите

Данни в милиметри