Размери на Audi A8. Поглед отстрани.

Размерите са дадени в милиметри.

Затвори