Автомобили, които ускоряват пулса.
Предложение, което спира дъха.