Размери на Audi TTS Roadster. Поглед отгоре

Размерите са дадени в милиметри

** широчина при лактите
*** широчина при раменете

 

Затвори