Размери на TT RS Roadster. Отпред и отзад.

Размерите са дадени в милиметри

* максимална височина за главата
** широчина при лактите
*** широчина при раменете

Затвори