NEDC и WLTP.

Новата изпитателна процедура включва променен цикъл на шофиране и по-строги правила при замерване, които включват по-дълъг период от време на замерване и симулация на по-висока максимална скорост на движение. Представяме ви преглед на най-важните новости:

След студен старт на изпитателния стенд биват замерени четири скоростни режима: до 60, до 80, до 100 и над 130 км/ч. В рамките на тези фази се симулира непрекъснато ускоряване и намаляване. Максималната скорост е с 10 км/ч по-висока в сравнение с NEDC. Освен това със стойност от приблизително 47 км/ч, средната скорост сега също е значително по-висока (преди - около 33 км/ч). В изпитателната камера предварително е зададена температура от 23° C, докато при NEDC можеше да варира в диапазона 20 - 30° C. Целият изпитателен цикъл по WLTP трае около 30 минути, докато при нормите NEDC времето беше ограничено до около 20 минути. Дължината на симулираната отсечка сега възлиза на 23 километра срещу досегашните 11 километра, което е повече от двойно увеличение. За разлика от NEDC, при WLTP се взема под внимание и влиянието, което допълнителното оборудване оказва върху теглото, аеродинамиката и консумацията на електричество от бордната мрежа. Както и досега, допълнителните консуматори на електричество, като например климатична инсталация и подгряване на седалките, остават изключени по време на изпитателния цикъл. 

 

 

Затвори