Какво е WLTP?

Колко гориво изразходва вашият автомобил? Сега Audi може да отговори значително по-точно на този въпрос - благодарение на единния стандарт WLTP. Новата изпитателна процедура за измерване на разхода и емисиите CO2 е ориентирана към реалното всекидневно шофиране. И от месец септември 2017 замени актуалния досега стандарт NEDC. 

WLTP е съкращение от Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure. В превод това означава "световно хармонизирана изпитателна процедура за леки и лекотоварни автомобили" и описва новата изпитателна процедура, според която се установяват разхода на гориво и вредните емисии на новите автомобили. На основата на събирани в световен мащаб данни за експлоатация в реални условия в бъдеще ще бъде много по-лесно да се правят по-реалистични замервания в лабораторни условия. По този начин WLTP взема под внимание не само различни ситуации и типични за всекидневното шофиране условия, но се влияе и от оборудването и теглото на тествания автомобил.

Затвори