Добра основа за WLTP.

Разходът на гориво на един автомобил в реални условия може значително да се различава от официалните данни. Поради тази причина измерените според методологията на новия европейски цикъл (NEDC) резултати от години насам с основание биват подлагани на сериозно критика. Това се дължи на факта, че реалният разход силно се влияе от индивидуалния стил на шофиране и оборудването на автомобила. Например той зависи в решаваща степен от това дали автомобилът ще се движи основно в града, по извънградски пътища, или пък по магистрала. За да може тези различия да бъдат взети под внимание, на базата на теоретичните основи на NEDC-цикъла е разработен динамичен профил на шофиране, който се основава на оценката на статистически данни, базирани на шофирането на реални потребители: в най-общи линии сега изпитателната процедура включва повече ускорения, по-висока средна скорост, както и по-висока максимална скорост на движение. И вместо досегашната комбинация от симулиране на извънградски и градски цикъл на движение, сега автомобилът бива тестван в четири различни основни скоростни режима.

Новите, измерени съгласно WLTP данни за разхода на гориво и вредните емисии, влизат в сила от 1 септември 2017 година за всички нови модели превозни средства и двигатели. Даните важат за Европа и множество държави по целия свят.

Затвори