Размери на SQ8 TDI. Отгоре.

Размерите са дадени в милиметри

Затвори