Размерите на Audi Q3. Поглед отгоре

Размерите са дадени в милиметри

Затвори