Размери на Audi SQ2. Поглед отгоре.

Размерите са дадени в милиметри.

Затвори