Пет звезди за Audi Q7 в краштестовете на Euro NCAP

2016-07-05

 

  • Максимална възможна оценка за активна и пасивна безопасност

  • Серийна система Audi pre sense city с функция за аварийно спиране

  • Много добра защита за децата на борда, възможност за монтиране на до шест детски столчета

Европейският консорциум Euro NCAP оцени безопасността на новото Audi Q7 с максималния възможен резултат от пет звезди. Резултатите от тестовете за сигурността на възрастни пътници при челен и страничен сблъсък, на защитата на пешеходците, както и на защитата на децата на борда, причисляват Audi Q7 към най-сигурните представители на неговата категория.

Изпитателите на Euro NCAP оцениха сигурността на новото Audi Q7 с максималния възможен резултат от пет звезди. Наред с водача и спътника му, пасажерите на задните места в Audi Q7 също са изключително добре защитени, както показват резултатите от теста за челен сблъсък. Наред с това автомобилът предлага много място и превъзходна безопасност и за децата на борда. Пълноразмерният SUV позволява монтирането на до шест детски столчета. Изобилието от вътрешен просто прави тяхното монтиране изключително лесно. Самостоятелните места на предлагания като опция трети ред седалки могат да бъдат пълноценно използвани и едновременно с това са сертифицирани за превозване на деца с тегло до 36 килограма според стандарта ECE Група III.

Моделът получи и специалната награда "Euro NCAP advanced" за своя спирачен асистент Audi pre sense basic, който при регистриране на опасност от инцидент обтяга предпазните колани и затваря прозорците на купето. В случай на сблъсък допълнителна функция на спирачния асистент предотвратява опасността от по-нататъшно неконтролируемо движение на автомобила посредством автоматична намеса в спирачната уредба. И двете технологии са част от серийното оборудване на новото Q7.

Според критериите на авторитетната институция моделът на Audi получава максимална оценка за безопасност по всички измервани параметри. Един от ключовите елементи за сигурността на Audi е серийната асистираща система Audi pre sense city - с функция за предупреждение на водача при възникване на опасност от инцидент, както и възможност за автоматично аварийно спиране с цел предотвратяване на инциденти или намаляването на последствията при възникване на такива. При скорост до 85 км/ч системата сканира пространството пред автомобила за други участници в движението. При регистриране на опасност от сблъсък системата реагира в три степени: предупреждение на водача, предупредителен спирачен импулс в спирачната уредба и автоматично аварийно спиране.

Пре необходимост е възможно по автоматичен път да се предизвиква пълно стопиране на автомобила до състояние на пълен покой. Така при скорост до 40 километра в час системата е в състояние напълно да предотвратява инциденти. При по-висока скорост на движение (до 85 км/ч) водачът бива своевременно предупреден. Чрез подаване на автоматични спирачни импулси към спирачната уредба системата Audi pre sense city сама намалява скоростта на движение и така редуцира последствията от евентуален инцидент.

Други технологии, които правят Audi Q7 още по-сигурен участник в движението, са например асистентът против поднасяне на автомобила, асистентът за завиване и асистентът за предупреждение при слизане от автомобила. Асистентът против поднасяне на автомобила подпомага работата на водача, когато му се наложи да заобиколи препятствие с цел избягване на инцидент, докато асистентът за завиване сканира пътното платно за опасности при включване в движението с ниска скорост. В опасна ситуация този асистент е в състояние да стопира Q7 до състояние на пълен покой и така да се избегне стигането до инцидент. Асистентът за предупреждение при слизане от автомобила сигнализира пасажерите за опасност от наближаващи отзад автомобили или велосипедисти с помощта на червени LED eлементи от вътрешната страна на вратите.

Основаната през 1997 година New Car Assessment Program (NCAP) системно проверява и оценява сигурността на новите модели автомобили. През 2015 година консорциумът значително затегна критериите за проверка на сигурността при челен и страничен сблъсък, за да могат резултатите от тестовете да бъдат още по-близки до тези в реални условия.