Размери Поглед отгоре

Размерите са дадени в милиметри.

Затвори