Размери на Audi A8. Поглед отгоре.

Размерите са дадени в милиметри.

Затвори