Размерите на Audi A7 Sportback.

Размерите са дадени в милиметри

 

** широчина при лактите
*** широчина при раменете

 

Затвори