Размери на новият Audi A4 Limousine. Отпред и отзад.

Размерите са дадени в милиметри.

Затвори