Размери

Данните са в милиметри

* С антената на покрива общата височина става 1.432 mm

Затвори