Размери на Audi A1 citycarver: Поглед отгоре.

¹Данните са в милиметри

Затвори