Размери на Audi A1 citycarver: Поглед отстрани.

¹Данните са в милиметри

Затвори